Suomen Ratsastusjousiampujain Liitto ry:n kannanotto Ylen esittämän ”Andreas Helgstrandin pimeä puoli” dokumentin ja siitä heränneen keskustelun pohjalta

Taannoisen Ylen esittämän dokumentin Andreas Helgstrandin pimeä puoli ja sen herättämän keskustelun myötä Suomen Ratsastusjousiampujain Liitto ry haluaa tuoda oman näkemyksensä asiaan. SRJL on vahvasti hevosten hyvinvoinnin puolella, ja kantamme on, että kaikenlainen väkivalta ja hevosten huono kohtelu on tuomittavaa eikä kuulu moderniin hevosurheiluun. Hevosten lajityypillinen käyttäytyminen tulee aina ottaa huomioon kouluttamisessa, harrastamisessa ja kilpailemisessa.

Suomen Ratsastusjousiampujain Liitto ry:n hallituksessa on viime kuukausien aikana käyty keskustelua arvoista, eettisestä harrastamisesta ja vastuullisesta toiminnasta lajiliittona. Viime viikolla hallituksemme edustaja osallistui kansainvälisen kattoliittomme International Horseback Archery Alliancen jäsenmaiden kokoukseen, jossa aiheet olivat myös vahvasti pinnalla. SRJL aikoo jatkaa keskusteluja ja pohtia keinoja, joilla voimme osaltamme vaikuttaa hevosten hyvinvointiin parhain mahdollisin tavoin. Olemme löytäneet liiton agendaan jo useita toimia, joilla voimme edistää tätä tavoitetta.

Toimiaksemme oikein, tarvitsemme vahvan arvopohjan ja eettisen perustan, jotka on tuotu yhteisesti näkyviksi. SRJL:n hallitus on alkanut koostaa liiton arvoja sekä eettisiä ohjeita, joihin jäsenet voivat nojata harrastaessaan. Ohjeet julkaistaan liiton nettisivuilla niiden valmistuttua. Toivomme, että aihe herättää avointa keskustelua ja herättää jäseniämme myös pohtimaan lajissamme syntyneitä käytänteitä. Lajimme vauhdikkuutta korostetaan paljon, mutta hallitsematon kiitolaukka radalla ei ole kuva, jonka toivomme lajistamme leviävän. 

SRJL pyrkii kasvattamaan entisestään ratsastusjousiammunnassa toimivien kouluttajien ja harrastajien tietoa hevosten kouluttamisesta ja terveydestä. Aiomme edistää jäsentemme kouluttautumista niillä resursseilla, joita pienellä liitollamme on hyödynnettävissä. Tulemme huomioimaan nämä aiheet myös Kouluttajapolkua kehitettäessä. Suuri osa lajin kouluttamisesta kiinnostuneista ei ole hevosalan ammattilaisia, joten pyrimme osaltamme vaikuttamaan siihen, että liiton kouluttajien metodit olisivat mahdollisimman perusteltuja ja tarkastelua kestäviä. 

Hallitus on keskustellut häirintäyhdyshenkilön / -henkilöiden vastuutehtävän perustamisesta. Häirintäyhdyshenkilölle jäsenet voisivat  ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista sekä hevosten että ihmisten kohtelussa ja kilpailutoiminnassa. Häirintäyhdyshenkilö voisi esimerkiksi kohdata ilmoituksen jättäjän luottamuksellisesti ja tarjota tukea tilanteeseen sekä ohjata tarvittaessa eläinsuojelu- tai rikosilmoituksen tekoon.

Mikäli olet kiinnostunut häirintäyhdyshenkilön vastuutehtävässä toimimisesta tai sinulla on aiheeseen liittyviä ehdotuksia, ota yhteyttä liittoon info@srjl.fi

SRJL:n arvot hallituksen silmin:

  • Hevosen hyvinvointi
  • Turvallinen harrastaminen
  • Avoimuus ja yhdenvertaisuus
  • Urheiluhenki

Kuvituskuva/Pixabay

Posts created 41

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top