Kilpailutoiminta

Suomen Ratsastusjousiampujain Liitto järjestää jäsenilleen eritasoista kilpailutoimintaa, kuten matalan kynnyksen Suomi Cupin sekä vuosittaisen kotimaan kauden pääkilpailun eli Suomen mestaruudet. Suomi Cup kilpaillaan postal match -tyyppisenä, eli kilpailuun voi osallistua kilpailuajan puitteissa vaikka omalta tallilta puitteiden niin salliessa.

Kansallisesti ratsastusjousiammunnassa kilpaillaan aina avoimista, matalan kynnyksen grading- ja postal match -suorituksista edellä mainittuihin Suomen mestaruuksiin asti. Näiden lisäksi Suomessa järjestetään erilaisia cup-kilpailuja ja kilpailusarjoja. Kaikissa näissä Suomen mestaruudet pois lukien järjestäjätahon talli usein tarjoaa kilpailijoille lajiin koulutetut hevoset, joten omaa ratsua ei välttämättä vaadita. Joskus kilpailuhevoseen tulee olla hieman tutustunut ennen kilpailuihin ilmoittautumista. Mikäli kansalliset kilpailut kiinnostavat sinua, kysy asiasta rohkeasti lajin opettajaltasi tai ole yhteydessä international@srjl.fi.

Kansainvälisesti lajissa kilpaillaan maailmanlaajuisesti niin kaikille avoimissa matalamman kynnyksen kilpailuissa kuin arvokilpailuissa kuten eGP, EM ja MM. Arvokilpailuissa on usein joukkue- ja yksilösarjat. Usein joukkue tarkoittaa käytännössä maajoukkuetta, jonka SRJL nimittää erikseen. Arvokilpailuista vastaa lajimme kattojärjestöt International Horseback Archery Alliance (IHAA), jonka tukikohta on Euroopassa ja World Horseback Archery Federation (WHAF), joka toimii pääasiassa Aasiassa. 

Eva Nurminen ja Grenada SM2022-kilpailuissa, kuva Virpi Lummaa

IHAA postal matchit eli kirjekilpailut

Ratsastusjousiammunnassa kirjekilpailuita kutsutaan tuttavallisesti postal matcheiksi. Ne ovat IHAAn järjestämiä, ympäri vuoden pyöriviä kansainvälisiä kilpailuja, joihin voivat osallistua kaikki ensikertalaisista lajin huippuihin. Postal matcheista julkaistaan tuloslista, mutta varsinaisia palkintoja ei jaeta. Kilpailun kesto on aina kaksi kalenterikuukautta ja siihen voi osallistua esim. kotitalliltaan puitteiden niin salliessa. 

Postal matcheissa on kaksi luokkaa ratsastusjousiampujan tason mukaan; aloittajaystävällinen käynti/raviluokka ja hieman kokeneempien ampujien laukkaluokka. Lisäksi postal matchit jakautuvat kolmeen eri kategoriaan; grading-kelpoisten ratojen kategoria, muiden suorien ratojen try out -kategoria sekä 20x40m ratsastuskentille sopivien areenaratojen kategoria. Edelleen kategoriat ja luokat jakautuvat ikäluokkiin, jotta jokainen saa halutessaan omaan ikäluokkaan sekä taitotasoon vertautuvan tuloksen. Lisää postal matcheista löydät IHAAn sivuilta.

Näiden IHAAn postal matchien lisäksi lajissa on myös muita kirjekilpailuita, joissa kilpailtavat radat ja säännöt vaihtelevat järjestäjän mukaan. Suomessa järjestettävissä kirjekilpailuissa sääntöpohjana noudatetaan IHAAn sääntöjä. Tällainen on esimerkiksi SRJLn järjestämä Suomi Cup.

IHAA grading-systeemi

Grading-systeemi koostuu kolmesta erilaisesta grading-tyypistä: Horseback Archer Grades (HA), Student Grades (S) ja Walk/Trot Grades (WT). Suomessa näistä ovat käytössä laukkakategoriat eli HA- ja S-gradingit. Saavutetut grading-tulokset kertovat ratsastusjousiampujalle tämän kansainvälisesti vertailukelpoisen tason, sillä luokitus on kattoliittomme IHAAn ylläpitämä. Kokonaisgrading koostuu tason vaatimasta määrästä yksittäisiä grading-kelpoisia suorituksia. Esimerkiksi HA1-kokonaisgradingin saa kahdella HA1-tasoisella raidi- ja kahdella HA1-tasoisella tornisuorituksella, eli yhteensä neljällä HA1-tasoisella suorituksella. Tarkemmat vaatimukset esim. sille, mistä tietty kokonais-grading-taso koostuu, löydät IHAAn sivuilta kohdasta Grading instructions.

Horseback Archer Grading -tasoja on yhteensä kymmenen; HA1- HA10, ja Student Grading -tasoja kuusi; S1- S6. Nämä kaksi grading-tasoa eroavat toisistaan pääasiassa siinä, että S-gradingeissa radan suoritusvauhdilla ei ole väliä, eli aikabonuksia tai -miinuksia ei jaeta. HA-gradingeissa aika otetaan huomioon kunkin radan kilpailusääntöjen mukaisesti. Grading-tuloksien avulla voi seurata omaa kehitystään ratsastusjousiampujana myös silloin, kun kilpaileminen ei ole omissa suunnitelmissa. Järjestelmä on kansainvälisesti vakinaistunut, joten se on hyvin vertailukelpoinen mittari nimenomaan ratsastusjousiammunnassa kehittymistä seuratessa, sillä kuten edellä mainittu, grading-systeemi ottaa huomioon niin ammutut pisteet ja taulut sekä ratsastetun vauhdin. Grading-suorituksen tehdäkseen ei siis tarvitse välttämättä osallistua varsinaiseen kilpailuun. Lisää ohjeita grading suorituksen tekemiseksi löydät sivuiltamme kohdasta kilpailusäännöt.  

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top