SRJL kouluttajat

SRJL pyrkii mahdollistamaan ja edistämään lajin turvallista harjoittelua kouluttamalla kouluttajia. Kouluttajapolun tavoitteena on varmistaa sekä nykyisten, että tulevien SRJL:n kouluttajien laaja-alainen tietotaito ratsastusjousiammuntaan liittyvissä perusasioissa sekä taata sekä hevosille, että ratsastajille turvallinen tapa harrastaa lajia. Ensimmäinen kouluttajapolku luotiin vuonna 2017. Nykyinen, voimassaoleva kouluttajapolku on luotu vuonna 2020 ja päivitykseen sisällytettiin eurooppalaisesta Erasmus+ -kouluttajaprojektista vuonna 2019 saatuja oppeja. 

2020 kouluttajapolkuun sisältyy seuraavat osiot

  • Ratsastusjousiammunnan tekniikat, säännöt ja ohjeet (kirjallinen näyttö)
  • Pedagogiikka (kirjallinen näyttö)
  • Fysiologia (kirjallinen näyttö)
  • Kurssin suunnittelu ja opetus (kirjallinen suunnittelu, käytännö näyttö, asiakaspalaute, itsereflektio)
  • Opetusnäyte (käytännön näyttö) 
  • Ratsukon huomiointi, hevosen kouluttaminen ja turvallisuus (kirjallinen näyttö)
  • EA1 ensiapukoulutus   
  • Ratsastusnäyttö (HeC)
  • Kouluttajakandidaatti saa prosessin aikana palautetta näytön vastaanottavalta kouluttajapolun suorittaneelta kouluttajalta. Näytön vastaanottajat sovitaan yksilökohtaisesti. SRJL:n kouluttajakoordinointi ja näyttöjen vastaanotto tehdään vapaaehtoistyönä.

SRJL:n viralliset kouluttajat (päivitetty 19.2.2023)

Katariina Cozmei

Sami Ihajoki

Sami Maaranen

Marko Suhonen

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top