Ratsastusjousiammunnan ratatyypit

Tälle sivulle on koottuna ratsastusjousiammunnan yleisimmät ratatyypit ja niiden yleisimmät muodot. Perusradoista on olemassa variaatioita, minkä lisäksi on olemassa paljon erikoisratoja sekä suoralle ratapohjalle kuin 20x40m ratsastuskentälle (areenaradat). Kaikista radoista löydät lisäinfoa IHAAn ratatietokannasta

Ratojen askellaji vaihtelee luokkien mukaan, mutta vain luokan määrittelemästä askellajista ammutut nuolet lasketaan. Esimerkiksi laukkaluokassa (pääluokka) laukka nostetaan ennen rataa ja pyritään ylläpitämään koko radan ajan. Mikäli askellaji rikkoutuu radan aikana, tulee se välittömästi korjata. Poikkeuksena ovat hunt-radan mahdolliset pakolliset ravi- tai käyntialueet pohjan kunnon niin vaatiessa. 

Ratsukon kokonaispisteet koostuvat useimmissa radoissa neljästä osasta:
1) radan suoritusaika
2) hyväksytysti ammuttujen nuolten osumapisteet
3) ratakohtaisen aikaleikkurin alittamisesta tai ylittämisestä saadut aikabonukset tai -miinukset, mikäli nuolia on ammuttu tarpeeksi monta ja joista vähintään yksi osumapisteillä ja
4) taulubonukset, mikäli osumia on ratakohtaisesti määritellyissä maalitaulussa peräkkäin riittävä määrä.

Torni | Tower Track  

Torni ammutaan suoralla, joko 90 metriä (T90) tai 110 metriä (T110) pitkällä radalla. Radan tulee olla varustettu kujalla molemmin puolin koko matkalta lähtöviivasta maaliin. Radan alussa ja lopussa tulee olla tilaa hevosen kiihdyttämiseen ja hidastamiseen. Kilpailukierroksia on kuusi, ja rata pysyy samanlaisena kaikilla kierroksilla. Aikaleikkuri T90-radalla on 18 sekuntia ja T110-radalla 22 sekuntia. Näitä aikoja nopeammasta ajasta saa aikabonuksia, mikäli radan aikana on ampunut vähintään kolme nuolta, joista vähintään yksi on osumapisteillä. Hitaammasta ajasta aikamiinuksia.

Nimensä mukaisesti radan kolme maalitaulua sijaitsevat tornimaisessa muodostelmassa radan puolivälissä, keskimmäisen taulun keskikohdan ollessa 45 metriä (T110 55 metriä) lähtöviivalta ja 9 metriä radan keskikohdasta. Maalitaulujen keskiosan tulee olla 180 cm (+20 cm) radanpinnan yläpuolella. Tauluista ensimmäinen on kohdennettu radan etuosaan, tarkemmin 25 metriä radan keskipisteestä 45 (55) metristä alkuun päin. Keskimmäinen taulu on kohdennettu suoraan tähän keskipisteeseen, ja kolmas eli viimeinen taulu 25 metriä radan keskipisteestä radan loppuun päin. Taulut pisteytetään pistein 1–5 uloimmasta sisimpään rinkiin värein punainen, valkoinen, vihreä, musta ja keltainen. Punainen rinki on halkaisijaltaan 90cm ja keltainen 18 cm.

Nuolten tulee olla kädessä tai ratsastajassa kiinni olevassa nuoliviinessä. Ammuttujen nuolien määrää ei ole rajoitettu ja kaikki tauluun osuneet (sääntöjen puitteissa ammutut) nuolet lasketaan pisteisiin. Ensimmäinen nuoli saa olla nokitettuna lähtöviivalla, mutta ampua saa vain lähtö- ja maaliviivan välissä siten, että ajanlasku alkaa kilpailijan vartalon ohittaessa maaliviivan.

Torni pohjautuu historiallisesti hyökkäykseen tiettyä, paikallaan pysyvää kohdetta kohti, kuten juurikin torneihin tai linnoituksiin. Näissä tilanteissa on pitänyt pystyä ampumaan jousella kaukaa – mutta tarkasti niin itsensä eteen, sivulle kuin taakse.

Raidi | Raid Track

Raidi on 90/120/150 metrin suora rata, jonka varrella olevien maalitaulujen määrä vaihtelee yhdestä viiteen. Yleisin pituus on 90 m. Kilpailukierroksia on yhteensä kuusi, joiden sisällä radalla olevien maalitaulujen määrä vaihtuu kerrasta kahteen kertaan. Maalitaulujen keskustan tulee olla 90 cm (+/– 10 cm) korkeudella radanpinnasta. Taulut on sijoitettu koosta riippuen joko 8 m tai 7 m päähän radan reunasta, ja radasta riippuen kohdennettu joko suoraan sivulle (90 asteen kulma radasta) tai viistosti eteen-/taaksepäin ammuttaviksi. 8 metrin päähän radasta sijoitettava maalitaulu on neliön muotoinen ja kooltaan 80×80 cm. Neliö on jaettu viiteen osuma-alueeltaan yhtä leveään sisäkkäiseen neliöön. 7 metrin päähän radasta sijoitettava taulu on halkaisijaltaan 80 cm ympyrä, joka niin ikään on jaettu osuma-alueeltaan viiteen yhtä leveään ympyrään. Kummassakin taulussa pisteytys kulkee ulkoa sisälle pistein 1–5. Aikaleikkuri 90 m radalla on 14 sekuntia, 120 m radalla 18 sekuntia ja 150 m radalla 23 sekuntia. Näitä aikoja alittavista ajoista saa aikabonuksia ja ylittävistä aikamiinuksia.

Nuolet tulee olla ratsastajan keskivartaloon kiinnittyvässä viinessä ja niitä ammutaan jokaisella kierroksella yksi per maalitaulu. Tarkemmat ratapiirrokset sekä säännöt löytyvät yllä mainitusta IHAAn ratatietokannasta.

Raidi pohjautuu historiallisesti tehtäviin nopeisiin hyökkäyksiin lähellä olevaa vihollista/saalista kohti; radalla haetaan nopeutta sekä tarkkuutta suhteellisen lähellä oleviin maalitauluihin.

Metsästysrata | Hunt Track

Riikka Latva-Somppi ja Freya (© Bea Wilen)

Hunt track, tuttavallisemmin hunt, on mutkikas, maksimissaan 1,5 kilometrin pituinen rata pellolla/maastossa. Radalla on sen pituudesta riippuen 6–30 maalitaulua, joista osa on ns. väärällä puolella rataa ampujan kätisyyteen nähden (offside), osa maan tasalla eli suoraan alaspäin ammuttavia ja yksi pitkän matkan (30+ metriä radasta) maalitaulu. Maalitaulut voivat olla torni- ja raidiradoilla sallittuja tauluja, sekä esimerkiksi eläinkuvioisia paperitauluja tai 3D tauluja eläinhahmoilla. Pisteytys ja aikaleikkuri määräytyvät taulujen ja ratakohtaisen piirroksen perusteella.

Hunt pohjautuu historiallisesti hevosella tehtävään metsästykseen; on mutkia, monenlaisia ja kokoisia maalitauluja sekä täysin avoimia alueita. Näin ollen se mittaa ratsastusjousiammuntaradoista eniten ratsastajan ja hevosen yhteistyötä ja taitoja. Radan varrella voi myös olla hypättäviä esteitä, jotka halutessaan tulee voida myös kiertää. Hyppääminen ei ole pakollista, mutta hypystä tehdystä osumasta saa lisäpisteitä.

Tabla-4 |

Tabla-4 on perussäännöiltään raidin tyyppinen rata; 90 metriä pitkä suora rata, jonka varrella on neljä maalitaulua. Jokaisella kierroksella ammutaan yksi nuoli per maalitaulu, aikaleikkurin ollessa 14 sekuntia. Maalitaulut eroavat kuitenkin raidin tauluista kokonsa, pistealueidensa ja sijoittelunsa ansioista. Tablassa käytetään perinteistä turkkilaista maalitaulumallia, jossa uloimman ympyrän halkaisija on 60 cm. Tämän sisällä on kolme pistealuetta. Tummansininen keskusta on halkaisijaltaan 15 cm ja osumista saa 6 pistettä. Keskimmäiseltä, harmaalta pistealueelta osumasta saa 4 pistettä ja uloimmalta siniseltä 2 pistettä. Taulut sijoittuvat radalle seuraavasti; ensimmäinen ammutaan 10 metriin suoraan sivulle 10 metriä lähtöviivasta, toinen viistosti eteen lähelle rataa 30 metriä lähtöviivasta, kolmas viistosti taakse lähelle rataa 60 metriä lähtöviivasta ja neljäs viimeinen taulu ammutaan 10 metriin suoraan sivulle 10 metriä ennen maaliviivaa. Alla Tablalla käytettävä maalitaulu.

Lähde: IHAA Rulebook April 2023 edition

Tabla haastaa siis ammuntaa siinä käyttävien hieman pienempien maalitaulujen ja niiden sijoittelun ansiosta. Sivulle ammuttavat taulut ovat monia muiden ratojen tauluja kauempana, kun viistosti eteen ja taakse ammuttavat taas sijaitsevat moneen muuhun rataan verrattuna lähempänä radan reunaa. Kilpailukierroksia on kuusi ja nuolet tulee olla viinessä.

Skirmish |

Myös Skirmish on perussäännöiltään ja käytettäviltä maalitauluiltaan hyvin raidin tyyppinen rata; 90 metriä pitkä suora rata, jonka varrella on viisi maalitaulua. Taulujen sijoittelu tekee Skirmishistä kuitenkin haastavasti omanlaisensa, sillä heti ensimmäinen taulu on FITA40 aivan radan tuntumassa lähellä maata heti lähtöviivalla, ja se ammutaan tiukasti takaviistoon. Tämän jälkeen on kolme 80 cm halkaisijan pyöreää taulua, joista ensimmäinen ammutaan etuviistoon, toinen aivan radan tuntumaan maahan sivulle ja kolmas takaviistoon. Vielä viimeisenä eli viidentenä tauluna radalla juuri ennen maaliviivaa on 80 cm halkaisijan offside. Jokaiseen tauluun ammutaan yksi nuoli per kierros, kilpailukierroksia on kuusi. Aikaleikkuri raidin tapaan on 14 sekuntia. Nuolien tulee olla viinessä. Alla Skirmishin ratapiirros.

Lähde: IHAA Rulebook April 2023 edition

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top