Tervetuloa vuosikokoukseen!

Tervetuloa kaikki jäsenet Suomen Ratsastusjousiampujain Liitto ry:n vuosikokoukseen.

Aika: lauantaina 27.2.2021 kello 12-14

Paikka: Raisio, osallistuminen Zoom-alustan kautta verkkokokouksena 

Ilmoittautuminen 

Kokoukseen ilmoittaudutaan sähköisesti lomakkeen https://docs.google.com/forms/d/17O-6y656e4PEZzPOdntBNFVbbhWnuToRzEzjcrzVK3c/edit kautta 26.2 klo 18 mennessä. Lomakkeella voi myös ilmoittaa alustavan kiinnostuksen hallitustyöskentelyä kohtaan. Osa hallituksen jäsenistä on halukkaita jatkamaan ja uudet järjestöaktiivit toivotetaan tervetulleeksi. 

Kokouskäytännöt

  • Varmista etukäteen, että pääset Zoom-alustalle jouhevasti
  • Pidä mikrofoni vaiennettuna ja kamera päällä
  • Puheenvuoroja voi pyytää nostamalla käden ja puheenjohtaja jakaa puheenvuorot
  • Kysymyksiä ja kommentteja voi myös kirjoittaa kokouksen chatiin
  • Mikäli ehdokkaita hallitukseen on enemmän, kuin paikkoja, kokoukseen osallistujat ilmaisevat kannatuksensa anonyymisti käyttämällä Zoom-alustan kyselytoimintoa. Kokouksen äänestysoikeus rajataan kokoukseen osallistujille.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Mahdollinen äänestys hoidetaan zoom-alustan anonyymillä kyselytoiminnolla.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet (3-7 kpl)

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastaja(t)

10. Päätetään jäsenmaksuista, toimihenkilöiden palkkioista ja muista maksuista

Hallitus ehdottaa, että jäsenmaksut pysyisivät ennallaan seuraavasti:

Jäsenseurojen jäsenet 15€/aikuinen ja 5€/alle 15 vuotias

Suorajäsenet  20€/aikuinen ja 10€/alle 15 vuotias

Yhteisöjäsenseurat 100e jokaista alkavaa 100 jäsentä kohti kun alle 50% on ratsastusjousiampujia

Kannatusjäsen 10€

11. Käsitellään muut asiat

12. Kokouksen päättäminen

Posts created 40

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top