-->

FM i beridet bågskytte

FM i beridet bågskytte 27-28.8.2016 i Seinäjoki

För andra gången i världshistorien ordnas Finlandsmästerskap i beridet bågskytte. Tävlingen arrangeras föreningen Equestrian Martial Arts Club Ry med tillåtelse av Suomen Ratsastusjousiampujain Liitto (SRJL). Välkomna! Tävlingsledare: föreningsordförande Tero Ulvinen, 040 506 8879

Ordförandes hälsning

Då förbundet för beridet bågskytte i Finland (SRJL) grundades kändes tävlingar på nationell och internationell nivå som en väldigt avlägsen tanke. Nu, några år senare, tävlar vi ändå redan för andra gången om FM-medaljer. Detta vittnar enligt mig på ett stort intresse för denna gren samt en aktiv medlemskår.

Att arrangera tävlingar på denna nivå kräver mycket arbete och speciellt fint tycker jag det är att förbundets första medlemsförening EMAC tagit på sig ansvaret som huvudarrangör. Utöver medlemmarna vill jag även rikta ett ödmjuk tack till våra samarbetsparter och finansiärer.

Beridet bågskytte är en känslig gren, där en stadig hand och snabbhet kombineras med god hästhantering och samarbete. Jag vill önska samtliga tävlande lycka och framgång samt tittarna spännande stunder tillsammans med denna fina tävlingsgren. Välkomna att följa med FM-tävlingarna i beridet bågskytte!

Förbundordförande för Suomen Ratsastusjousiampujain Liitto

Asko Hirvonen

TÄVLINGSPROGRAM

LÖRDAG 27.8.2016 KL 10

Koreansk bana, i samarbete med Tammerfors hästklinik

Tävlingsbanan består av en 90 m lång raksträcka. Galoppsträckorna är sammanlagt sex till antalet, varav de tre första har två tigertavlor (double shot) och i de tre sista tre tigertavlor (triple shot).

Pilarna bör dras ur en pilkåge, förutom i tripleshot, där den första pilen får vara färdigt placerad på bågsträngen. Man får skjuta enbart en pil per måltavla. Måltavlorna är placerade 7 m från banans inre kant. Om sträckan galopperas på en snabbare tid än 14 sekunder, erhåller den tävlande 1 poäng per sekund (max 5) och om tiden överskrider 14 sekunder blir det 1 poängs avdrag per sekund.

Tidspoäng erhålls endast vid minst en målträff.

LÖRDAG 27.8.2016 KL 15

Finsk bana, i samarbete med Etelä-Pohjanmaan eläinlaboratorio

Under tävlingens första dag är den andra grenen för första gången i världshistorien beridet bågskytte enligt finsk stil. Den finska banan, som är planerad för travbanor, ersätter den polska banan som tidigare nämnts i programmet. Banan utgörs av halva travbanans längd, och därmed är starten placerad i den ena kurvan, för att gå över den främre raksträckan och avslutas i mitten av den andra kurvan. Idealtiden är 350 m/min. För snabbare prestation fås 0,5 poäng per sekund och för långsammare tempo blir det avdrag enligt 0,5 poäng per sekund. Banan är byggd med ett flertal måltavlor som den tävlande får skjuta fritt antal pilar i. Tidspoäng fås endast om den tävlande träffat minst tre olika måltavlor. Pilarna kan hållas i båg- eller draghanden, i bältet, stöveln eller pilkågen. En del av banan har staket på sidorna och en del saknar staket. Vid den staketlagda delen bör den tävlande rida in mellan staketen. Denna gren ersätter den tidigare nämnda polska banan.

SÖNDAG 28.8.2016 KL 10

Ungersk bana, i samarbete med Mäki-Pohdon yksityisratsastajat Banan är 90 meter lång. Antalet galopper är sammanlagt sex. Invid mitten av banan, alltså 45 meter från start, finns ett måltorn med tre måltavlor på i medeltal 2 meters höjd. Den tävlande får skjuta fritt antal pilar i dessa måltavlor. Pilarna får förutom i pilkågen även hållas i båg- eller draghanden och den första får vara färdigt placerad på bågsträngen. Tidsgränsen är 16 sekunder, och prestationer som överskrider denna gräns diskvalificeras. Vid snabbare prestation kan max 7 poäng erhållas (1 poäng/sekund). För tidspoäng bör den tävlande ha avfyrat minst tre pilar och minst en pil måste ha träffat någon av måltavlorna. Ett skott kan avfyras redan innan startlinjen eller efter mållinjen, men pilen bör passera inom portarna. Som längst blir skottsträckan alltså uppemot 45 meter.

Prisutdelningen sker ca 30 minuter efter att alla tävlande avklarat den Ungerska banan.

TÄVLANDE

Katariina Albrecht, Raisio, Equestrian Martial Arts Club
Linnéa Beijar, Ruotsi, Upplands Väsby bågskytteklubb
Mihai Cozmei, Romania, Living Arrow Horseback Archery
Marjo Dubeck, Pukkila, Suomen ratsastusjousiampujain liitto
Sanna Hartvik, Isokyrö, Equestrian Martial Arts Club
Asko Hirvonen, Joensuu, Suomen ratsastusjousiampujain liitto
Anni Jauhiainen, Raisio, Equestrian Martial Arts Club
Tiina Knuutinen, Orimattila, Suomen ratsastusjousiampujain liitto
Sanna Kujala, Ylistaro, Equestrian Martial Arts Club
Tanja Laine, Lahti, Suomen ratsastusjousiampujain liitto
Riikka Latva-Somppi, Helsinki, Equestrian Martial Arts Club
Anna Minkkinen, Helsinki, Historiallisen ratsastuksen seura
Ada Minni, Isokyrö, Equestrian Martial Arts Club
Eija Minni, Isokyrö, Equestrian Martial Arts Club
Elina Puhjo, Espoo, Equestrian Martial Arts Club
Marjut Siro, Kotka, Suomen ratsastusjousiampujain liitto
Marko Suhonen, Kouvola, Suomen ratsastusjousiampujain liitto
Tino Suhonen, Kouvola, Suomen ratsastusjousiampujain liitto
Tessa Turtonen, Vöyri, Equestrian Martial Arts Club
Tero Ulvinen, Isokyrö, Equestrian Martial Arts Club
Veera Viertola, Isokyrö, Equestrian Martial Arts Club
Bea Wilén, Turku, Equestrian Martial Arts Club

Varmt tack till Ratsastuskoulu Kipinä och Stall Falisa för hyreshästarna.

 

Ratsastuskoulu Kipinä

Stall Falisa

Tampereen hevosklinikka

Mäki-Pohdon Yksityisratsastajat

Epella

Eskils Archery

Hart-Kiristin Oy, Nortec Metal Oy